Življenje v VITA NOVI

Najstarejši zapis o arhitekturu je De Architectura rimskega arhitekta in  avtorja Vitruvija, ki pravi, da je arhitektura zasnovana na skladnosti in ravnotežju treh načel: lepote (venustas), trdnosti (firmitas) in koristnosti (utilitas).

 

Principi zasnove in gradnje VITA NOVA:

  1. Premišljena zasnova
  2. Kakovostni materiali
  3. Ohranjanje energije
  4. Zdravi prostori / Zdrav dom
  5. Sistemska gradnja

PREMIŠLJENA ZASNOVA

V naravi je končno mnogo virov, ki omogočajo življenje. To je razlog, da moramo s temi viri ravnati odgovorno in racionalno. Od tukaj izhaja misel in vodilo: čim več z čim manj. V praksi to pomeni, da se pri načrtovanju poskuša doseči čim več z čim manj. To lahko dosežemo na različne načine. Z ustrezno izbiro materialov varčujemo pri porabi materialov. Z uporabo tehnologije zvišujemo kvaliteto bivanja ob hkratnem zmanjševanju porabe energije, ki je potrebna za delovanje objekta. Ugodje ne pomeni zanemarjanje okolja. Včasih lahko pomeni ravno nasprotno. Zasnova objekta kot tudi izbira materialov stremi k dolgi življenski dobi posameznih materialov, kar posredno vpliva na dolgo življensko dobo celotnega objekta. Naslednja lastnost, ki jo upoštevamo je prilagodljivosti in uporabnost objekta. Prilagodljivost in uporabnost ravno tako pripomoreta k sproščenemu bivanju in uživanju življenja in vse to brez omejitev v načinu življenja. Domovi bi morali biti grajeni preudarno vendar za sproščeno bivanje, hkrati pa ostati zračni in odprti. Visoki stropovi, čiste linije, polno naravne svetlobe, topli materiali naredijo dom navidezno še večji in prijetnejši. Tehnologija nam lahko pri tem še izdatno pomaga, saj lastnikom omogoča učinkovito kontrolo nad ogrevanjem in hlajenjem, senčenjem, lučmi v stanovanju kot tudi nad varovanjem objekta. Vse parametre delovanja lahko spremljamo in sproti nadziramo, kar se kaže v porabi in učinkovitosti delovanja objekta.

USTREZNI – UČINKOVITI MATERIALI

Vsak dom je drugačen. Vsak dom zrcali želje in potrebe lastnika ter okolja v katerem se nahaja. Kot so želje in potrebe nas drugačne, tako je tudi vsako okolje drugačno. Zaradi teh raznolikosti je potrebna tudi izbira materialov, ki bodo najbolje dopolnili in povdarili vaš dom. Pri načrtovanju pomagamo svetovati glede izbire materialov. Ni pomemben samo izgled materialov. Ravno tako so pomembne lastnosti kot je trajnost, prijaznost iz stališča vzdrževanja, kasnejša reciklaža teh materialov. Striktno uporabljamo les kontroliranega porekla, uporabljamo obloge kot tudi izolacije iz predelanih ostankov lesa. Na vsakem koraku stremimo k zmanjšanju vpliva na okolje z vidika uporabe materialov skozi cel življenski ciklus objekta.
Zmanjšanje vplivov na okolje dosežemo tudi s kontrolirano proizvodnjo v kontroliranem okolju. S pomočjo tehnologije in optimizacije zmanjšamo odpadni material na minimum in še tega uporabimo kot bio gorivo za namen ogrevanja v zimskih dneh. Vstran se ne vrže praktično nič. V celotnem ciklusu nastajanja objekta in delovanju se porabi vse.

OHRANJANJE ENERGIJE

Preudarnost in premišljenost, inteligentna zasnova, inženirski pristop, skrbna proizvodnja in montaža. Končni rezultat naštetih dejstev je zmanjšanje porabljene energije na minimum v samem procesu nastajanja. Zmanjšanje porabe energije pri samem procesu nastajanja vašega doma vsekakor ni dovolj. Vaš dom bo skozi celotno življensko dobo prijazen do okolja, saj je energija potrebna za bivanje zmanjšana na minimum. To dosežemo z inteligentno zasnovo objekta, uporabo naravnih danostih kot je sončno obsevanje in energija zemlje, z vgradnjo perfomančno optimalnih izolacijskih materialov ter vsekakor s tehniko, ki nam z tehnologijo vračanja toplote ter uporabo obnovljivih virov energije, porabo energije za bivanje zmanjša na minimum. Naš cilj je graditi nič oziroma plus energijske objekte.
K ohranjanju energije in ostalih virov nas ne vodi samo želja po varčevanju z denarjem v času bivanja. Ne vodi nas samo pridobivanje različnih oznak kot so NEH (nizko energijska hiša) ali PH (pasivna hiša) in tudi vse ostale oznake ki sledijo ali pa še bodo. Vodi nas zavest o odgovornem ravnanju do okolja. Vodi nas zavest o svetu, ki ga bomo pustili našim vnukom. Ogromno lahko naredimo z racionalno gradnjo. Vita Nova je s svojim kontroliranim transparentnim ovojem vsekakor vzgled in tudi vizija razvoja stanovanjskih hiš. Pri gradnji Vita Nove je poraba materiala in s tem poraba energije za izdelavo teh materialno izredno majhna. Vita Nova v večjem deležu od ostalih objektov uporablja nekaj drugega. To kar uporablja je brez vplivov na okolje in je celo brezplačno. Od okolja prejema sončno energijo.

SISTEMSKA GRADNJA

Sistemska gradnja pomeni sistematizacija in standarizacija nekaterih proizvodnih procesov. Ti procesi so nabava materiala, krojenje materiala, izdelava standardnih elementov objekta, vgradnja stavbnega pohištva, izdelava fasade,…
Standardizacija se vrši zaradi varčevanja z energijo in materialom, ter zaradi dela v kontroliranih pogojih, kjer je izraba delovnega časa in posledično energije optimalna. S sistematizacijo delovnih procesov in tehnoloških postopkov se vpelje natančen postopek dela in izvedba vseh delovnih operacij, ki so nujni za končen kvaliteten izdelek. S sistematizacijo se ravno tako vrši kontrola delovnih procesov, ki so osnova za kvalitetne izdelke in ti so temelj kvalitetnih objektov. Vsak sklop objekta gre po izdelavi skozi naprej določene postopke kontrol. Te kontrole so evidentirane z izpolnjenimi kontrolnimi listi.
Spremljanje proizvodnje omogoča razvoj in hkrati sledljivost materialom, izdelkom ter tudi kvalitete izdelave na nivoju posameznega delavca.

ZDRAVI DOMOVI

Le zdravi domovi so lahko srečni domovi. Zdravi domovi lahko obstajajo le v zdravem okolju. Zdravi domovi se lahko gradijo le z zdravimi materiali, ki ne vsebujejo toksičnih stvari. Zdravi domovi zagotavljajo ugodno in prijetno bivalno klimo, ki jo zagotavlja svež zrak, uravnovešene temperature vseh površin, kontrolirano kroženje zraka in obilica naravne svetlobe. Zdrav dom dopolnjuje odprt prostor, ki omogoča rast zelenju znotraj ter zunaj objekta. Zdravi domovi zagotavljajo neoviran pogled nazven.
Zdravi domovi so temelj dolgoročnega razvoja družine kot tudi družbe.

Hiša KAGER je prispodoba izjemno ekonomičnega in ekološko ozaveščenega izkoriščanja vseh energetskih virov – vključno s pasivno sončno energijo. Obsežne lesene in steklene konstrukcije z veliko transparentnostjo obrnemo na jug in zahod, kjer ulovijo največ sončne energije. Na severno stran neba pa usmerimo manjše, proti mrazu odpornejše okenske površine. S tem lovimo v hišo toploto in jo hkrati minimalno izgubljamo na hladnejši strani. Stroški ogrevanaja so pri tovrstni zasnovi bistveno manjši.

Hiša Kager spominja na zlitje zunanjega in notranjega sveta. Zajetne steklene površine in njihova združitev s fasadnimi površinami ponujajo izvrstno povezavo med zunanjim in notranjim bivalnim okoljem. Svetloba preplavi notranjost in ustvari občutek prostorskega razkošja in zračnosti. Povezanost z zunanjim okoljem pričara občutek življenja v stiku z naravo, ki nas vsak dan razvaja s poplavo različnih barvnih odtenkov in doživetji, ki jih prinašajo vsi letni časi.

Hiša Kager se lahko zaradi izvrstnih izolacijskih tehnik pohvali s 40 odstotno zasteklitvijo zunanjih sten, kar je štirikrat več kot omogoča klasična arhitektura. V mrzlih, a s soncem obsijanih dneh prejme zato objekt kar 25 odstotkov vse za ogrevanje potrebne energije s pomočjo sončnega obsevanja. Povezanost zunanjega in notranjega okolja pa je zaradi večje zastekljenosti izrazitejša.

Leseno steklena hisa KAGER _ HERO 02

ODPRTOST

Odprt prostor v nas vzbuja občutek svobode. Ponuja nam svobodo, ki si jo želimo v vsakodnevnem življenju. Ponuja nam pot in način življenja, ki si ga želimo živeti.Snovanje harmoničnega in uravnoteženega odprtega prostora je velik iziv za arhitekta. Uporabnost odprtega prostora je tudi v njegovi prilagodljivosti. Lahko se prelevi v velik prostor druženja s prijtelji, lahko postane igralnica za otroke, v toplih dneh je podaljšan del zunanje terase,…

Sun_shadow

SVETLOBA, ŽIVLJENJE

Obstaja mnogo razlogov za ponovno zanimanje za dnevno svetlobo. Ti razlogi so višanje stroškov energije, ekološka osveščenost in podobno. Mogoče pa je še pomembnejše dejstvo, ki je težje dokazljivo oziroma oprijemljivo. To dejstvo je vpliv dnevne svetlobe na človeški duh in človeška potreba po kvalitetnem življenju. Kateri so ti neoprijemljivi vidiki? Nobeden od njih nima primarnega pomena. Ko jih združimo v celoto in nanje pogledamo …

Leseno steklena hiša KAGER

STIK Z NARAVO

Vita nova je neločljivo povezana z naravo. Neločljvo, saj je njena osnovna in hkrati primarna gradbena konstrukcija narejena iz lesa. Les, ki je vgrajen v Vita Novo je najvišje kvalitete. Les imamo radi, ga spoštujemo in cenimo in zato ga tudi radi pokažemo. Dotik in vonj lesa bosta v vas zbujala občutek domačnosti, veselja, ter s tem posledično občutek sreče. Skozi tisočletja sobivanja je v vseh nas zakoreninjena ljubezen do narave in lesa…

Zaupajte nam vaše želje!