Standardi kakovosti

Vse tehnične rešitve izvirajo iz desetletnih izkušenj iz gradnje lesenih konstrukcij in temeljijo na najnovejših spoznanjih iz uporabe bivalno prijaznih materialov. Začetki podjetja segajo vse do leta 1989. Prvi stik z gradnjo montažnih hiš sega v začetke 70., ko smo izkušnje in znanje pridobivali tudi na trgih Združenih držav Amerike.

CE znak

Certifikat o skladnosti (znak CE) zagotavlja, da so izpolnjene bistvene zahteve glede varnosti objekta na področju:

  • mehanske odpornosti in stabilnosti,
  • požarne varnosti,
  • trajnosti,
  • ekonomičnosti in
  • zdrave bivalne klime.

Izpolnjene morajo biti tudi zahteve glede sproščanja nevarnih snovi, zrakotesnosti in vodoodpornosti. Toplotna in zvočna izoliranost ter absorpcija zvoka pa so preverjene in skladne s predvideno uporabo.

Znak kakovosti DIN 1052

Vse naše hiše ustrezajo zahtevnemu nemškemu standardu DIN 1052, ki predpisuje ustrezno izvedbo konstrukcije ter njeno ekološko neoporečnost, požarno in potresno varnost ter zvočno izolativnost.

Znak kakovosti RAL

Visoko kakovost vgrajenih materialov, dovršeno proizvodnjo in natančno montažo hiš Kager dokazuje certifikat RAL, ki ga izdaja Bundes-Gütegemeinschaft Montagebau und Fertighäuser oziroma Holzforschung Austria.

Zaupajte nam vaše želje!