Živimo udobno, a ne na račun prihodnjih generacij.

Odgovori podjetja KAGER HIŠA na izzive trajnostne gradnje
"Živimo udobno, a ne na račun prihodnjih generacij."

Z razvojem in realizacijo projekta V_2020 vam želimo predstaviti, kako podjetje KAGER HIŠA vidi sonaravno bivanje.

Nenehen razvoj v podjetju KAGER HIŠA je postavil temelje za dokončen razvoj projekta, ki bo predstavil vizijo podjetja za naslednjo desetletje ali več.  

Ključna izhodišča pri razvoju izhajajo iz vseh treh sfer trajnostnega razvoja – ekonomije, ekologije in družbe.

Ob tem želimo graditi in razvijati lastno identiteto ter filozofijo podjetja, ki se kaže v:

– poudarku na vidnem lesu, ki služi kot izhodišče pri oblikovanju interiera;
– ohranjanju ali v povečevanju deleža stekla;
– ohranjanju vloge posameznika v nastajanju objekta – primarnega pomen ostaja pomen ročnega dela;

Tri sfere trajnostnega razvoja

Trajnostni razvoj vsebuje tri področja. Ekološki, družbeni in ekonomski. Vsekakor je dobrodošlo doseči napredek na katerem koli posameznem področju. Prekrivanje med katerim izmed njih ima še dodatne prednosti. Dejanjski trajnostni razvoj pa lahko dosežemo le s prekrivanjem prav vseh treh področij. Z drugimi besedami, trajnost z napredkom na le posameznem področju ekologije, družbe ali ekonomije vsekakor vodi v končen neuspeh.

Trajnosti pristop lahko opišemo na več načinov. Eden izmed njih opisuje trajnostni pristop kot zadovoljevanje trenutnih potreb na način, da zaradi tega ne bodo prizadete prihodnje generacije.

Odgovori podjetja KAGER HIŠA na izzive trajnostne gradnje

Kot smo videli pri predhodnem diagramu, obstajajo tri glavne sfere oziroma področja delovanja razvoja trajnostne gradnje.

1). področje EKOLOGIJE:

Zaščita naravnih virov: naravne vire ščitimo na ta način, da uporabljamo zgolj materiale s kontroliranim poreklom, ki so namenjeni industriji. Sodobna industrija materialov omogoča največji možni izkoristek le teh kot tudi reciklažo materialov in s tem drastično pripomore k zaščiti naravnih virov.

Povečanje učinkovitosti:
Načrtovanje na najsodobnejši opremi in s tem povezana optimizacija na prav vseh korakih od zasnove do izvedbe bistveno pripomore k povečani učinkovitosti že v fazi nastajanja izdelka. Projekt V_2020 želimo optimirati do prav vsakega najmanjšega gradnika in s tem vplivati ne le na ekonomski del, ampak predvsem zmanjšati začetni odtis na okolje.

Okolju prijazna proizvodnja:
Že do sedaj je podjetje KAGER HIŠA ogromno vlagalo v okolju prijazno proizvodnjo. Proizvodnja je opremljena s kurilnico na biomaso in s fotovoltaični mi paneli, ki bistveno zmanjšajo njen okoljski odtis.

S projektom V_2020 želimo v proizvodnji narediti še nadaljne korake. Ti se bodo kazali kot zmanjšanje izdelavnih časov posameznih delov izdelka.

2).  področje EKONOMIJE:

Zmanjšanje stroškov v življenjski dobi:
Zmanjšanja stroškov v življenjski dobi objekta bomo dosegli na več načinov:

  • z zmanjšanjem števila komponent z visokimi stroški vzdrževanja,
  • s povečanjem energijske učinkovitosti,
  • s povečanjem števila pasivnih ukrepov za izboljšanje bivalnega ugodja,
  • z uporabo novejših materialov na izpostavljenih delih konstrukcije in s tem povezano vzdrževanje znižali na minimum.

Ohranjanje vrednosti: z zmanjšanjem števila komponent z visokimi stroški vzdrževanja, z integriranjem pasivnih ukrepov in komponent z dolgo življenjsko dobo, uporabo sodobnih materialov ter z integriranjem tehničnih rešitev, ki smo jih že preiskusili in nudijo trajne rešitve na najbolj izpostavljenih delih konstrukcij.

 

 

3). področje DRUŽBE:

Zadovoljstvo in ugodje uporabnikov:

Podjetje KAGER HIŠA že desetletje vztraja na prepričanju, da se kvaliteten objekt ne odraža zgolj skozi številke v preglednici. Ugodje bivanja ne moremo odraziti le skozi računsko pridobljene rezultate, saj le to predstavlja bistveno več.

Raziskujemo možnost modularne gradnje, ki  bo omogočala prilagajanje objekta zmožnostim in potrebam lastnikov skozi njihovo življenjsko dobo.

Zakaj bi zaradi nujnosti prilagajanja objekta morali zamenjati okolje, ki nam je nadvse pri srcu?

 

Zaupajte nam vaše želje!