Pot do vaše sanjske hiše

Odločitev o gradnji hiše ne pomeni le življenjske uresničitve, temveč tudi življenjsko investicijo. Zato je še toliko bolj pomembno, da bo vaša hiša do potankosti ustrezala vašim pričakovanjem – okusu, navadam, dnevnemu ritmu in življenjskemu slogu.

S kreativnim inženiringom KAGER je pot do vašega doma prijetna, saj smo vam z našim strokovnim znanjem in dobro voljo na razpolago pred, med in po gradnji.

Z veseljem vas obiščemo na vaši parceli ali se srečamo z vami v naših prostorih na Ptuju. Vabimo vas, da nas pokličete ali nam pošljete elektronsko pošto in dogovorili se bomo za termin našega srečanja.

Povabljeni k dolgemu prijateljstvu,

Dobrodošli.

1. Zemljiška parcela

Objekt lahko gradite le na zazidljivi lastniški zemljiški parceli. Če ste v fazi nakupa zemljiške parcele, je potrebno preveriti lastništvo in se prepričati, da parcela nima bremen, kar lahko preverite na spletnih straneh E-zemljiške knjige ali osebno na uradu zemljiške knjige. Zazidljivost parcele je najbolje preveriti preko lokacijske informacije.

2. Lokacijska informacija

Lokacijska informacija je nekakšen zbir vseh potrebnih prostorskih meril in pogojev, za katero zaprosite na občini, pod katero spada zemljiška parcela na kateri nameravate graditi. Podatki v lokacijski informaciji izhajajo iz veljavnih prostorskih aktov območja, na katerem boste gradili. Informacije v dokumentu so podatki, ki določajo kaj in pod kakšnimi pogoji smete graditi.

3. Geodetski načrt

Geodetski načrt je obvezen sestavni del projekta za gradbeno dovoljenje in predpisana podlaga, na katero se načrtuje nov objekt. Če imate izbrano zemljiško parcelo in ste odločeni, da boste na njej gradili, lahko pri podjetju, ki se ukvarja z geodetskimi storitvami, mirno naročite izdelavo načrta, po dogovoru lahko za to poskrbi tudi vaš arhitekt.

4. Idejna zasnova

Arhitekt na podlagi dogovora in podanih izhodišč s strani naročnika izdela idejno zasnovo. Ta je v obliki načrta, skice ali prostorskega prikaza. Pomembno je, da arhitekt razume in pozna vse naročnikove želje in izhodišča. Namen idejne zasnove je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij za priključitev pristojnih soglasodajalcev.

5. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD)

Informacijo o vseh potrebnih soglasodajalcih najdemo v dokumentu lokacijske informacije;  vedno je potrebno pridobiti vsaj soglasja za zagotovitev minimalne komunalne oskrbe (oskrba s pitno vodo, elektriko, odvajanje odpadnih voda in dostop do javne ceste). Pridobitev ostalih soglasij je odvisna od lokacije zemljiške parcele, kar pomeni, da je od lokacije parcele odvisno, katere in koliko dodatnih soglasij je potrebno pridobiti. Po pridobitvi vseh potrebnih soglasij in ustrezno izdelani dokumentaciji PGD se le-to vloži na upravno enoto, ki odloči o ustreznosti rešitev v projektu. Pozitivno mnenje pomeni pridobljeno gradbeno dovoljenje.

6. Projekt za izvedbo (PZI)

Za kvalitetno gradnjo potrebujete še projekt za izvedbo (PZI), ki je nadgradnja PGD projekta in se sestoji iz načrtov, ki jih bodo potrebovali izvajalci na gradbišču.  

Poleg načrta arhitekture so v fazi gradnje bistvenega pomena načrt gradbenih konstrukcij (statika) in načrt elektro ter strojnih inštalacij. Pomembno je, da so načrti izdelani v sodelovanju z naročnikom, skrbno in strokovno, ter predvsem, da so med seboj usklajeni. V praksi to pomeni, da je zelo priporočljivo, da so vsi za gradnjo potrebni materiali, elementi in oprema vnaprej načrtovani. S tem se izognemo marsikaterim težavam na gradbišču, kar prinaša necelostne rešitve in pogosto tudi dodatne stroške.

7. Nadzor

Nadzor je zelo pomemben in obvezen segment v procesu gradnje, ki nadzoruje, da delo na gradbišču in gradnja poteka v skladu z načrti in dogovori ter opozarja na morebitne pomanjkljivosti in napake. Kvaliteten nadzor bo v fazi gradnje prepoznal odstopanja med količinami in deli, ki so bila obračunana nenatančno. V praksi to pomeni angažiranje osebe, ki lahko nastopa kot odgovorni nadzornik in je vpisana v imenik pri inženirski zbornici kot pooblaščena oseba za izvajanje nadzora. Dober nadzornik vam olajša marsikatero skrb v fazi gradnje.

Zaupajte nam vaše želje!