Zero_energy

Ob vgradnji fotonapetosnih modulov moči 4,8 kW.

Potrebna energija za ogrevanje: 14,0 kWh / m2a
Potrebna toplotna moč za ogrevanje: 13 W / m2

Potrebna energija za hlajenje: 3,0 kWh / m2a
Potrebna toplotna moč za hlajenje: 3 W / m2

Skupna potrebna primarna energija: 71 kWh / m2a

Uporabljeni parametri pri izračunu toplotnih karakteristik
Metodologija: PHPP (v8 – 2013)
Referenčna klima: Slovenija (Ljubljana)


Energetski zakon (EZ-1)3 je v 330. členu opredelil zahtevo, da »morajo biti vse nove stavbe skoraj nič-energijske«. Izraz »skoraj nič-energijska stavba« v tem zakonu pomeni stavbo z zelo visoko energetsko učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini.

Prehodne določbe v 542. členu določajo, da se »določba 330. člena tega zakona začne uporabljati 31. decembra 2020.Zaupajte nam vaše želje!