December 19, 2014 Andrej Pulko

Odličen rezultat zrakotesnosti za VITA NOVO v Nemčiji !


Dovršenost in perfekcionizem zasnove, detajlov, proizvodnje in montaže je potrjena s testom zrakotesnosti, ki je bil izveden s strani neodvisnega izvedenca za preverjanje zrakotesnosti.

Rezultat 0,44 1/h je celo bistveno boljši, kot se zahteva za pasivno gradnjo (0,60 1/h).


Blowerdoor_test

Zrakotesnost objekta je pomembna tako zaradi porabe energije kot zaradi preprečevanja morebitnih poškodb zunanjega ovoja stavbe. Te poškodbe se lahko kažejo kot lokalen pojav vlage in z njo povezan pojav plesni.

Že v fazi projektiranja se upošteva predvidena zrakotesnost. Doseganje le te lahko vidneje vpliva na obnašanje in s tem povezanim bivalnim ugodjem v objektu.

V praksi dosegajo stavbe, katerim se ne posveča posebna pozornost, zrakotesnost nekje  n50 >3.0 h-1. V tujini (Avstrija, Nemčija) lahko kupec zahteva sanacijo stavbe v kolikor zrakotesnost presega naslednje vrednosti:

  • energijsko varčne stavbe n50 <3.0 (1/h)
  • nizko energijske stavbe n50 < 1.5 (1/h)
  • pasivne stavbe n50 < 0.6 (1/h)

 

Po naši zakonodaji (PURES), so mejne vrednosti za zrakotesnost naslednje:

  • stavbe brez mehanskega prezračevanja n50 < 3,0 (1/h)
  • stavbe s sistemom mehanskega prezračevanja z več, kot 0,7-kratno izmenjavo zraka, računano z Ve, n50 < 2,0 (1/h)
  • priporočilo za nizkoenergijsko gradnjo n50 < 1,5 – 1,0 (1/h)
  • pri pasivnih hišah manj kot n50 <0,6 (1/h)

Celotno poročilo o opravljenem poskusu lahko preberete tukaj:


,

Zaupajte nam vaše želje!