"Užiti vso svetlobo dneva, stopiti se z naravo, si ustvariti dom ter biti v sredini življenja. To predstavljajo hiše KAGER."

VITA NOVA kot objekt je nekaj drugačnega. Njen »značaj« in »obnašanje« ni »značaj« in »obnašanje« običajne hiše. Sistem VITA NOVE je kombinacija vseh predhodnih sistemov. Od vsakega sistema vzame tisti del, ki najbolje dopolnjuje značilnosti Vita Nove kot objekta. Zgodba o Vita Novi je hkrati zgodba o nas. Zgodba, ki se je začela davno nazaj. Je zgodba o človeku, ki se je želel ustaliti, v želju po lastnem razvoju in razvoju svoje družine. Ta želja je v nas premagala nomadsko žilico. Začeli smo načrtovati življenje okoli nas. Nekje na tem koraku se začne zgodba o Vita Novi. Začne se tistega trenutka, ko je človek z lastnim orodjem pričel graditi objekte bivanja po lastnih zamislih in potrebah.

Zaupajte nam vaše želje!