Naš razvoj - naša vizija

Naš cilj je ljudem omogočiti ugodno in varno bivanje, bivanje polno inspiracij.

Inženiring ni naše delo, je naša strast.

Razvoj in inovacije obsegajo različna področja snovanja in izdelave vrhunskih izdelkov. Vedno pa je le eno vodilo: ustvariti še boljši izdelek. Izdelek, ki bo novemu lastniku prinesel brezkompromisno zadovoljstvo.

Pri razvoju je potrebno slediti globalnim trendom, spoznanjem in zahtevam stroke, kot tudi slediti lastni viziji razvoja. Globalni trendi in zahteve so danes bolj ali manj zbrane v usmeritvah, ki jih narekujejo kriteriji trajnostne gradnje kot vsekakor zahteve trga oziroma pričakovanja kupcev.
Vodi nas tudi lastna vizija razvoja izdelka, ki bo udejanil naš miselni koncept oziroma našo lastno filozofijo.

Razvoj in inovacije so ključen del podjetja KAGER HIŠA že od prvega dne. Pravzaprav je ustanovitelj, g. Friderik Kager, podjetje ustanovil z razlogom, da bo lahko svoji inovativnosti in predanosti k inženirskemu poklicu dal prosto pot. Še po 30. letih je ta zagon k nenehnemu iskanju tako močan kot prvega dne. Danes ta pristop pooseblja že nov rod inženirjev, ki predano sledijo filozofiji podjetja k iskanju novega, boljšega.

Od materialov do arhitekture

Razvoj v podjetju ima kratkoročne in dolgoročne usmeritve. Kratkoročne se ukvarjajo predvsem z aktualnimi projekti, dolgoročne pa z vizijo podjetja. Nujen je skladen razvoj obeh.

KAGER HIŠA kot globalno podjetje deluje na mnogih trgih Evrope in tudi izven nje. Zahteve posameznih trgov se lahko medsebojno zelo razlikujejo. Zaradi te raznolikosti pomenijo kar velik izziv našim inženirjem in posledično delavcem v proizvodnji.

Vsekakor raznolik spekter naših kupcev predstavlja ogromno prednost. Ta raznolikost kultur, starosti, etničnih pripadnosti, izkušenj in želja od nas zahteva iznajdljivost, prilagodljivost in vsekakor inovativnost. Iz tega razloga smo z vsakim novim projektom boljši. Pretok idej in zamisli je tako stalen.
Razvoj podjetja se nenehno vrši na vseh nivojih. Od uporabe in implementacije materialov do vključevanja arhitekturnih izzivov.

Sodelovanje z zunanjimi ustanovami

mo z različnimi izobraževalnimi ustanovami in raziskovalnimi centri. Izpostavimo lahko zelo uspešno sodelovanje z Univerzo v Mariboru, s katero smo izpeljali kar nekaj zelo uspešnih nalog in projektov.
Med drugim redno gostimo dijake in študente iz držav Skandinavije, kateri pri nas vršijo dodatna izobraževanje in prakso v sklopu mednarodnih projektov.

Raziskave, ki smo jih opravili na področju leseno – steklenega hibrida so celo inovativne na svetovnem nivoju. Izsledki teh raziskav so bili predstavljeni na več konferencah v Kanadi in v Evropi.

Primarna naloga teh raziskav je vključevanje stekla v  elementih zunanjega ovoja kot aktivnega člena v nosilno konstrukcijo objekta. Izsledki, ki smo jih pridobili, in ki jih nadgrajujemo v sklopu novih raziskav, nam omogočajo gradnjo še drznejših stekleno lesenih hibridov

Vizija podjetja

Ekološko ozaveščenega izkoriščanja vseh energetskih virov – vključno s pasivno sončno energijo.  Zanje je značilno zlitje zunanjega in notranjega sveta. Zajetne steklene površine in njihova združitev s fasadnimi površinami ponujajo izvrstno povezavo med zunanjim in notranjim bivalnim okoljem. Svetloba preplavi notranjost in ustvari občutek prostorskega razkošja in zračnosti. Povezanost z zunanjim okoljem pričara občutek življenja v stiku z naravo, ki nas vsak dan razvaja s poplavo različnih barvnih odtenkov in doživetji, ki jih prinašajo vsi letni časi.

Principi zasnove in gradnje KAGER hiše so:

– Premišljena zasnova
– Kakovostni materiali
– Ohranjanje energije
– Zdravi prostori / Zdrav dom
– Sistemska gradnja

Naša vizija je razvoj v skladu s smernicami trajnostne gradnje, hkrati pa ostati zvest naši lastni viziji in filozofiji. Ljudem želimo naravo približati skozi dotik lesa, ki je prisoten v vseh arhitekturnih elementih.

Nikakor pa ne želimo, da nam je les omejitev. Iz tega razloga razvijamo detajle, ki nam omogočajo gradnjo z lesom v prav vsakem klimatskem področju oziroma področju s specifičnimi arhitekturnimi zahtevami.

"Naš cilj je ljudem omogočiti ugodno in varno bivanje, bivanje polno inspiracij."

Zaupajte nam vaše želje!