August 1, 2012 Andrej Pulko

Družbena odgovornost podjetja Kager Hiša se ne začne in konča z izdelavo individualnih nizkoenergijskih lesenih hiš! Prav tako kot so do okolja prizanesljive hiše Kager, je okolju prijazna in energijsko nepotratna njihova izdelava. V podjetju smo s tem namenom pred kratkim namestili na streho skladišča fotovoltaično elektrarno z močjo 50 kW, ki nam omogoča delno pokritje vseh potreb po električni energiji. Z investicijo v višini 100.000 evrov je postala proizvodnja naših montažnih hiš posledično še bolj ekološka in čista, saj šteje fotovoltaična elektrarna z lastnostmi kot so obnovljivost energetskega vira, ekološka sprejemljivost in zanesljivost med najsodobnejše elektroenergetske vire.

Poleg sončne elektrarne se Kager Hiša postavlja še z drugimi rešitvami v smislu pridobivanja energije iz obnovljivih virov. V poletnem času poteka priprava tople vode s pomočjo moderne toplotne črpalke, ki spada med okoljsko najbolj prizanesljive ogrevalne vire. V zimskih mesecih pa dokazujemo odnos do okolja s pripravo toplotne energije za ogrevanje objektov in pripravo tople vode z uporabo peči na lesne odpadke. Vsi lesni odpadki, ki nastanejo med procesom izdelave montažnih hiš, se s tem namenom zbirajo v hranilniku s samodejnim podajalnikom in avtomatskim nadzorom, ki ne zahteva med procesom kurjenja dodatnega nadzora. Ob tem velja dodati, da so vsi lesni odpadki v primerjavi z odpadnim lesom iz žag za razrez hlodovine izjemno suhi in v smislu energije visoko kalorični, saj zlahka dosegajo potrebno kalorično vrednost peči WVterm z močjo 407 kW.

Podjetje Kager Hiša je tako v smislu potrebe po toplotni energiji za ogrevanje objektov in pripravo tople vode popolnoma neodvisno od zunanjih energentov. Potrebe po električni energiji pa v veliki meri zadosti s sončno elektrarno, ki v poletnih mesecih vrača presežek energije v električno omrežje. Naša zaveza in družbena odgovornost do okolja, v katerem živimo in ustvarjamo, ni zato le črka na papirju, ampak odraz dejanskega razmišljanja in delovanja, kjer se v Kager Hiši zelo striktno in načrtno izogibamo uporabi neobnovljivih energijskih virov, na čelu s fosilnimi gorivi.

Zaupajte nam vaše želje!