VITA NOVA Urbana 136 v2

VITA NOVA Urbana 136 v2


Varianta 2 je oblikovana za družino, ki si želi odprt, prostoren in razgiban bivalni prostor. Osrednji del je obogaten s steklenim iz zidkom, ki občutek prostornosti še poveča, hkrati pa nam ponuja pokrito teraso pod širokim napuščem.

V pritličju se skriva še delovni kotiček, ki je tokrat le nekoliko umaknjen, a še vendar del odprtega bivalnega prostora.

Osvetlitev v mansardi zagotavljajo visoke steklene površine na vzhodni in zahodni fasadi. Spalnica je ločena od otroških sob z osrednjim prostorom, prav tako osvetljenim z naravno svetlobo preko odprtega stopnišča.

Oblikovalske karakteristike

 • Neto stanovanjska površina 142,19 m²
 • Pritličje 78,54 m²
 • 1. nadstropje 63,67 m²
 • Zunanje dimenzije objekta 11,20 m x 7,60 m
 • Naklon strehe 35°
 • Tip strehe Z napušči

Toplotne karakteristike

 • U-vrednost - zunanja stena 0,106 – 0,110 W/m² K
 • U-vrednost - strešna konstrukcija 0,115 – 0,121 W/m² K

Program hiše

 • Vetrolov
 • Dnevni WC
 • Tehnična soba
 • Odprt dnevni prostor z jedilnico in kuhinjo
 • Shramba
 • Dve otroški sobi
 • Kopalnica
 • Spalnica z garderobo

Ustarjamo skupaj glede na vaše potrebe

Več o individualnem delu

Pritličje

Nadstropje

Izračun cene

Faza gradnje

SISTEM OPTIMA

SISTEM DOH

VITA NOVA Urbana 136 v2

Faze gradnje

Dodatne možnosti

Cena:

od -

Energetski zakon (EZ-1)3 je v 330. členu opredelil zahtevo, da »morajo biti vse nove stavbe skoraj nič-energijske«. Izraz »skoraj nič-energijska stavba« v tem zakonu pomeni stavbo z zelo visoko energetsko učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini.

Višina subvencije EKO SKLAD-a je 80,00 €/m² neto ogrevane in prezračevane površine stavbe, skladna z aktualnim javnim pozivom 73SUB-sNESOB19

V ponudbo je vključena izpolnitev vloge za potrebe pridobitve nepovratnih sredstev s strani Eko sklada, za ukrep Subvencija 74SUB-OB19
J – vgradnja prezračevanja z večanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot: – 2.000 EUR za izvedbo centralnega prezračevalnega sistema.
D – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot: 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak / voda

Sončna arhitektura hiše KAGER pomeni, da se lahko zaradi izvrstnih izolacijskih tehnik pohvali s 40 odstotno zasteklitvijo zunanjih sten, kar je štirikrat več kot omogoča klasična arhitektura. V mrzlih, a s soncem obsijanih dneh, prejme hiša kar 25 % vse za ogrevanje potrebne energije s pomočjo sončnega obsevanja.