VITA NOVA Urbana 136 v1

VITA NOVA Urbana 136 v1


VITA NOVA Urbana 136 je zasnovana v treh preoblekah in z mislijo na bivanje štiričlanske družine, ki za svoje bivanje zahteva le najboljše. Vse izpeljanke odlikuje odprt bivalni prostor, obogaten z nekoliko umaknjenim delovnim kotičkom in servisnimi prostori. Model V1 je za vse, ki so vam všeč ravne linije, brez kakršnih koli izzidkov ali drugih ovir.
Mansarda je namenjena počitku ali samostojnemu delu njenih družinskih članov. V njej se nahajajo spalnica s povezano garderobo, dve otroški sobi, prostorna kopalnica in lep povezovalni prostor pod strešino, ki je namenjen počitku ali delu na računalniku. Odprto stopnišče in velika steklena površina omogočata lep prehod svetlobe iz ene v drugo etažo.

Oblikovalske karakteristike

 • Neto stanovanjska površina 135,70 m²
 • Pritličje 72,02 m²
 • 1. nadstropje 63,45 m²
 • Zunanje dimenzije objekta 11,38 m x 7,68 m
 • Naklon strehe 35°
 • Tip strehe Dvokapna streha

Toplotne karakteristike

 • U-vrednost - zunanja stena 0,106 – 0,110 W/m² K
 • U-vrednost - strešna konstrukcija 0,115 – 0,121 W/m² K

Program hiše

 • Tehnična soba
 • Dnevni WC
 • Odprt dnevni prostor z jedilnico in kuhinjo
 • Shramba
 • Dve otroški sobi
 • Spanica z garderobo
 • Koplanica

Ustarjamo skupaj glede na vaše potrebe

Več o individualnem delu

Pritličje

Nadstropje

Izračun cene

Faza gradnje

SISTEM OPTIMA

SISTEM DOH

VITA NOVA Urbana 136 v1

Faze gradnje

Dodatne možnosti

Cena:

od -

Energetski zakon (EZ-1)3 je v 330. členu opredelil zahtevo, da »morajo biti vse nove stavbe skoraj nič-energijske«. Izraz »skoraj nič-energijska stavba« v tem zakonu pomeni stavbo z zelo visoko energetsko učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini.

Višina subvencije EKO SKLAD-a je 80,00 €/m² neto ogrevane in prezračevane površine stavbe, skladna z aktualnim javnim pozivom 73SUB-sNESOB19

V ponudbo je vključena izpolnitev vloge za potrebe pridobitve nepovratnih sredstev s strani Eko sklada, za ukrep Subvencija 74SUB-OB19
J – vgradnja prezračevanja z večanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot: – 2.000 EUR za izvedbo centralnega prezračevalnega sistema.
D – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot: 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak / voda

Sončna arhitektura hiše KAGER pomeni, da se lahko zaradi izvrstnih izolacijskih tehnik pohvali s 40 odstotno zasteklitvijo zunanjih sten, kar je štirikrat več kot omogoča klasična arhitektura. V mrzlih, a s soncem obsijanih dneh, prejme hiša kar 25 % vse za ogrevanje potrebne energije s pomočjo sončnega obsevanja.