VITA NOVA Classic 165 v2

VITA NOVA Classic 165 v2


Druga različica hiše VITA NOVA Classic 165 vam ponuja vhod iz kapne fasade in v celoti odprt bivalni prostor, ki se nekoliko razširi v coni dnevne sobe. Kadar vas delo v domači pisarni utrudi, so vam na razpolago terasna vrata, da si oddahnete v zeleni okolici.

V mansardi se odpirajo tri otroške sobe, kopalnica, prostorna spalnica z garderobo in starševska kopalnica.

Oblikovalske karakteristike

 • Neto stanovanjska površina 164,88 m²
 • Pritličje 86,96 m²
 • 1. nadstropje 77,92 m²
 • Zunanje dimenzije objekta 12,32 m x 7,52 m +1,2 m
 • Naklon strehe 35°
 • Tip strehe Tretje čelo, Z napušči

Toplotne karakteristike

 • U-vrednost - zunanja stena 0,122 – 0,137 W/m² K
 • U-vrednost - strešna konstrukcija 0,115 – 0,121 W/m² K

Program hiše

 • Vetrolov z garderobo
 • Kabinet
 • Dnevni WC
 • Tehnični prostor
 • Odprt dnevni prostor z jedilnico in kuhinjo
 • Tri otroške sobe
 • Kopalnica
 • Spalnica z garderobo in kopalnico

Ustarjamo skupaj glede na vaše potrebe

Več o individualnem delu

Pritličje

Nadstropje

Izračun cene

Faza gradnje

SISTEM OPTIMA

SISTEM BIO

VITA NOVA Classic 165 v2

Faze gradnje

Dodatne možnosti

Cena:

od -

Energetski zakon (EZ-1)3 je v 330. členu opredelil zahtevo, da »morajo biti vse nove stavbe skoraj nič-energijske«. Izraz »skoraj nič-energijska stavba« v tem zakonu pomeni stavbo z zelo visoko energetsko učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, pri čemer je potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini.

Višina subvencije EKO SKLAD-a je 80,00 €/m² neto ogrevane in prezračevane površine stavbe, skladna z aktualnim javnim pozivom 73SUB-sNESOB19

V ponudbo je vključena izpolnitev vloge za potrebe pridobitve nepovratnih sredstev s strani Eko sklada, za ukrep Subvencija 74SUB-OB19
J – vgradnja prezračevanja z večanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot: – 2.000 EUR za izvedbo centralnega prezračevalnega sistema.
D – vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe
Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot: 1.000 EUR za ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak / voda

Sončna arhitektura hiše KAGER pomeni, da se lahko zaradi izvrstnih izolacijskih tehnik pohvali s 40 odstotno zasteklitvijo zunanjih sten, kar je štirikrat več kot omogoča klasična arhitektura. V mrzlih, a s soncem obsijanih dneh, prejme hiša kar 25 % vse za ogrevanje potrebne energije s pomočjo sončnega obsevanja.