September 12, 2017 Andrej Pulko

Med najpomembnejšimi zahtevami prenovljene Direktive o energetski učinkovitosti stavb (31/2010/EU) (EPBD Prenovitev) je prehod na skoraj nič-energijsko gradnjo novih stavb. Države članice morajo v svojih nacionalnih zakonodajah opredeliti kriterije za skoraj nič energijsko hišo in nato te kriterije postopoma uvesti v prakso, najprej v javnem sektorju, do leta 2020 pa mora postati skoraj nič energijska gradnja obveza za vse investicije. Nič energijske hiše: Hiše uvrščamo med nič energijske hiše takrat, ko poskrbimo za vso potrebno energijo v hiši s pomočjo izkoriščanja obnovljivih virov energije. Pri nič-energijskih hišah moramo vzeti v zakup naslednje:

 • namestitev fotovoltaičnih sistemov ali
 • namestitev vetrnic,
 • izkoriščanje geotermalne energije – v kolikor je v neposredni bližini in

ostali atributi (način gradnje, izolacijski materiali, lokacija…) enaki kot pri pasivni hiši. Za ta tip hiš je seveda zaradi vgrajenih sistemov za izkoriščanje obnovljivih virov energije amortizacijska doba ustrezno daljša v primerjavi s pasivnimi hišami.

Leseno – steklena hiša po sistemu KAGER

Obravnavali smo klasično in zaradi krajinskih zahtev nekoliko arhitekturno konzervativno zasnovano stekleno hišo po sistemu VITA NOVA Classic. Objekt je bil zgrajen pomladi leta 2013. V celoti je bil dokončan v nekaj mesecih in še istega leta tudi vseljen. Primarna konstrukcija je lesen skelet. Prostor med skeletom je zapolnjen delno s transparentnimi stekli in delno s stenami.

 • zasnova: objekt pravilne pravokotne oblike z manjšim izzidkom v pritličju, streha pravilna dvokapnica s frčado proti severnemu delu, naklon strešin 35°C
 • konstrukcija: hibridno leseno steklena konstrukcija
 • ogrevana površina: 172 m2
 • bruto volumen obj.: 638 m3
 • lokacija objekta: Slovenske gorice
 • delež steklenega ovoja: 43 %

 • Ogrevanje: ploskovno
 • Hlajenje: ploskovno
 • Generator toplote: toplotna črpalka (zemlja / voda)
 • Sanitarna voda: toplotna črpalka
 • Prezračevanje: rekuperator z vračanjem toplote

 • potrebna toplota za ogrevanje: 18 kWh/(m2a); 2557 kWh/a
 • potrebna ogrevalna moč: 16 W/m2
 • potreben hlad za hlajenje: dodatno hlajenje ni potrebno (ob predpostavki manj kot 1% prekoračitve dovoljene poletne temperature)
 • primarna energija: 51 kWh/(m2a) (ogrevanje, hlajenje, topl. voda,pom. elektrika)
 • primarna energija (celotna): 85 kWh/(m2a)(ogrevanje, hlajenje, topla voda, kuhanje, vsa elektrika, razsvetljava)
 • PV – fotovoltaična elektrarna 112 kWh/(m2a) – Fotovoltaična elektrarna moči 9,8 kW

V kolikor upoštevamo soproizvodnjo energije s fotovotaično elektrarno, je bilanca primarne energije na letni ravni pozitivna. Tega žal ne moremo reči za mesečno ali dnevno bilanco, saj potreba po primarni energiji raste obratno-sorazmerno s proizvodnjo energije na fotovoltaičnih panelih. V nekem obdobju nastane primanjkljaj, ki ga moramo nadomestiti z energijo iz omrežja. V primeru izbire toplotne črpalke zrak-voda, moramo upoštevati padec grelnega števila vsled padca zunanje temperature. Padec grelnega števila toplotne črpalke in s tem porast potrebe po primarni energiji lahko nadomestimo z zamenjavo tipa toplotne črpalke (zemlja-voda ali voda-voda), s čimer zmanjšamo primankljaj v energijsko najbolj potratnih mesecih.

Ali je lahko steklena hiša nič energijska hiša?

Seveda je lahko. Steklene hiše imajo izredno velik potencial, vendar imajo tudi svoje zakonitosti, ki jih moramo poznati in dosledno spoštovati. Njihov velik potencial se kaže v transparentnem ovoju, ki omogoča dotok brezplačne sončne energije. Z izboljšavo stekel (večja izolativnost in večja prepustnost sončnega sevanja) se bo ta potencial še močneje izrazil. Problem lahko predstavljajo sončni pridobitki, ki se lahko odrazijo kot pregrevanje hiše, kar pa lahko brez težav preprečimo z doslednim senčenjem z zunanjimi senčili. Že danes lahko z obstoječo in popolnoma vsakdanjo tehnologijo izvedemo nič energijsko stekleno hišo.

, , ,

Zaupajte nam vaše želje!