Vse hiše KAGER so izdelane iz vsaj 300 milimetrov debelih zunanjih sten, ki zagotavljajo varnost, dolgo obstojnost, trajno vrednost ter optimalno toplotno in zvočno izolacijo. Vse hiše KAGER se z lahkoto uvrščajo v razred nizkoenergijskih hiš.

Za prijetno počutje in zdravo bivanje je zelo pomembna sestava elementov, ki tvorijo zunanji ovoj in nas ščitijo pred zunanjimi vplivi.

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES iz leta 2010 predpisuje najvišjo vrednost koeficienta prehodnosti toplote (Umax). Pri zunanjih stenah hiše KAGER doseže ta 0,28 W/m2K, pri strehah pa 0,20 W/m2K.

Toplotne izgube skozi zunanji ovoj konstrukcije so zato pri vseh hišah KAGER minimalne.

Pri zasnovi hiše lahko izbirate med naslednjimi konstrukcijskimi sistemi:

OPTIMA, DOH, BIO, BIO PASIV, VITA NOVA